İşyerinde Uyuyan Kişinin İş Sözleşmesi Feshedilebilir mi?

Bilindiği üzere 4857 sayılı İş Kanununun 25. maddesinin II numaralı bendinde, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı fesih imkânının olduğu açıklanmıştır. Yine değinilen bendin (e) alt bendinde, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının da işverene haklı fesih imkânı verdiği ifade edilmiştir.

Görüleceği üzere yasadaki haller sınırlı sayıda olmayıp, genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih imkânı tanımaktadır.

İşçinin eleştiri sınırları içinde kalan söz ve davranışları ise, işverene haklı fesih imkânı vermez (Y. 9. HD. 1.12.2009 gün, 2008/11819 E, 2009/32509 K).

İşçinin mesai saatleri içerisinde uyuması veya gece nöbeti tutan personelin uyuması durumunda nasıl bir yol izleneceği Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Esas No: 2016/340, Karar No: 2016/20711 sayılı kararında açıklanmıştır.

Buna göre;

  • İşçinin bir sefer uyuması fesih nedeni değildir.
  • İş güvenliğini tehlikeye düşürmediği sürece ve daha önceden bu konuda işi aksattığı gerekçesiyle herhangi bir uyarı da yapılmamışsa haklı fesih nedeni olamayacaktır.
  • İşçinin uyarılması ve bu uyuma eyleminin işyerinde ne tür olumsuzluklara yol açtığı kanıtlanması gerekmektedir.

Soru-Cevap kısmında yer alan diğer konular için TIKLAYINIZ.

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 500 total views,  1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir