Kamu İhale Kurumuna İtirazen Şikayet Süresi

Bilindiği üzere idareye şikayet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.

Kamu İhale Kurumu itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler. İdare tarafından şikayet veya itirazen şikayet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikayet başvuruları ise idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı incelenir.

Kamu İhale Kurumu, itirazen şikayete ilişkin nihai kararını, incelenen ihaleye ilişkin gerekli bilgi ve belgeler ile ihale işlem dosyasının kayıtlara alındığı tarihi izleyen yirmi gün içinde vermek zorundadır.

Bu süre 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihaleler ile şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikayet başvurularında on iş günü olarak uygulanır.

Konuya ilişkin özet tablo aşağıdaki gibidir;

KİK Süreleriİtirazen şikayet
süresi
İtirazen şikayet
süresi ne zaman
başlar?
İdarece, şikayet ya da itirazen şikayet başvuru üzerine verilen iptal kararları5 günİptal kararının bildirildiği tarihi izleyen günden itibaren
Başka birisi tarafından yapılan şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararla bir hak kaybına veya zarara uğranıldığı zaman10 günKararın bildirildiği tarihi izleyen günden itibaren
İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarece verilen cevaba yönelik10 günŞikayet üzerine verilen kararın bildirildiği tarihi izleyen günden itibaren
Hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının eksik veya yanlış uygulandığını iddia sına ilişkin10 günKararın bildirildiği tarihi izleyen günden itibaren
Münferit sözleşme sürecindeki idari işlem veya eylemlere karşı3 iş günüFarkına varıldığı tarihi izleyen günden itibaren

 566 total views,  2 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir