KIDEM TAZMİNATI TAVANI NEDEN VAR?

Bilindiği üzere en az bir (1) yıl kıdemi olan ve ilgili kanunlarda belirtilen durumların gerçekleşmesi halinde hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Ancak, kıdem tazminatın T.C. Emekli Sandığına tabi olarak geçen hizmet süresine ait kısmı için ödenecek miktar, yaşlılık veya malullük aylığının başlangıç tarihinde T.C. Emekli Sandığı Kanununun yürürlükteki hükümlerine göre emeklilik ikramiyesi için öngörülen miktardan fazla olamaz.

2019 yılının ilk döneminde belirlenen kıdem tazminatı tavanını 2019 YILI KIDEM TAZMİNATI TAVANI yazımızda hesaplamıştık.

Kıdem Tazminatı Tavanı Neden Var?

Kıdem tazminatı tavanı 2019/1. dönem için 6.017,60-TL hesaplanmıştır. Buna göre söz konusu tutara kadar yapılacak ödemelerde sadece damga vergisi kesintisi yapılacaktır. Zira 1475 sayılı Kanunda yer verilen kıdem tazminatının aşılması durumunda verilecek cezai hükümler kaldırıldığından kıdem tazminatı tavanı aşılabilir.

Ancak kıdem tazminatının aşılması durumunda aşan tutarların 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre vergilendirilmesi gerekmektedir. Zira 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 25’inci maddesi kıdem tazminatı tavanı kadar kısmını gelirden istisna etmiştir. Kıdem tazminatı tutarını aşan kısımların vergilendirilmesi gerekmektedir.

Kıdem tazminatı tavanının mantığı şirketlerde çıkan tazminat niteliğinde ki ödemelerin sadece bir kısmının vergi dışı tutulması, aşan kısımlarının ise vergilendirilmesinin sağlanmasıdır.

 1,765 total views,  2 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir