Kirayı Elden Ödeyenlere Ceza

Bilindiği üzere kira ödemelerinde yapılan değişikliklerle birlikte bazı zorunluluklar getirilmiştir. Bazı ödemelerde limitler konulmuş ve limitleri aşan ödemeler için banka, PTT ve Özel finans kuruluşları kullanılma zorunluluğu getirilmiş, bazı ödemelerde ise limit belirtilmeksizin bu zorunluluk getirilmiştir. Söz konusu zorunluluğa uymayanlar için 2019 yılında belirlenen cezalar yazımızda belirtilmiştir.

Konut Kiralarında Banka Zorunluluğu

268 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre her bir konut için 500-TL ve üzeri ödemelerin,

298 seri No.lu GVK Genel Tebliğine göre ise 1/7/2017 tarihinden itibaren tutarı ne olursa olsun haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarının kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerin,

Banka, PTT ve özel finans kuruluşların tarafından gönderilmesi gerekmektedir.

Buna göre 500-TL’nin altında bulunan kira tahsilat ve ödemelerine ilişkin herhangi zorunluluk bulunmamaktadır.

İş Yerleri Kiralarında Banka Zorunluluğu

268 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre 1/11/2008 tarihinden itibaren İş yerlerinde, limit aranmaksızın iş yerini kiraya verenler ile kiracıların kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin banka, PTT veya özel finans kurumlarından yapılması zorunludur.

Zorunluluğa Uymayanlara Kesilecek Cezalar

Vergi Usul Kanunun Mükerrer Madde 355′ göre Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, 03/08/2004 tarihinden itibaren her bir işlem için bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın %5’i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

Buna göre Mükerrer 355’e göre uygulanacak asgari tutarlar aşağıdaki gibidir;

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 2020 yılı için 2.300-TL
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 2020 yılı için 1.200-TL
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 2020 yılı için 600-TL‘den az olmamak üzere her bir işlem için bu işleme konu tutarın %5’idir.

http://www.mevzuat.gov.tr

Örneğin 2019 yılında 600-TL olan aylık kiranın elden ödenmesi ve bunun tespit edilmesi durumunda hesaplanacak %5’lik cezanın yukarıda belirtilen cezaların altında kalması durumunda en az yukarıdaki cezalar uygulanacaktır.

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 10,953 total views,  5 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir