Noter Satışı ile Alınan Araçlar BA Formunda Gösterilir mi?

Nihai tüketicilerden şirketlere alınan araçların noterlik belgesine dayanılarak BA formunda gösterilip gösterilemeyeceği uzun süredir tartışılan bir konudur.

“Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin işletmelerinde kayıtlı olan ve noter satış senedi ile aldığınız araçların kayıtlarınıza intikal ettirilebilmesi için mutlaka araç satışı yapan mükellefler tarafından tarafınıza fatura düzenlenmesi, nihai tüketicilerden alınan araçlar için ise tarafınızca nihai tüketiciler adına gider pusulası tanzim edilmesi ve bu kişilere imzalatılması gerekmektedir.”

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 15.02.2011 tarihli B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-7763—77 sayılı özelgesi

Söz konusu özelgede nihai tüketicinden satın alınan araç için gider pusulası tanzim edilerek kayıtlara alınması ve BA formunda gösterilmesi gerektiğinden bahsedilmektedir.

Ancak Danıştay 3. Dairesinin 13.04.2017 tarih ve Esas No : 2016/10722, Karar No : 2017/2850 kararında;

“Noter satış senediyle satın aldığı otomobilin, 213 sayılı Kanun’un 234. maddesinde belirtilen altın, mücevher gibi kıymetli eşya niteliği taşımadığının ve aracın satıcısının vergiden muaf esnaf olmadığının tartışmasız olduğu olayda, alım satıma konu araçla ilgili olarak gider pusulası düzenlemesi zorunluluğundan söz edilemeyeceğinden, ulaştığı aksi yöndeki yargıyı hükme esas alarak davayı reddeden vergi mahkemesi kararının onanmasına ilişkin karara karşı yapılan karar düzeltme isteminin reddi yolundaki bölge idare mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir. “

Denilmektedir.

Danıştay kararında araç satıcısının vergiden muaf esnaf durumunda olduğunu ve gider pusulası düzenlenmesinin zorunluluk olmadığından bahisle gider pusulası düzenlemesine gerek bulunmadığına karar vermiştir.

Soru-Cevap kısmında yer alan diğer konular için TIKLAYINIZ.

 3,068 total views,  2 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir