Ölüm Tazminatı Nedir? Diğer Haklar Nelerdir?

6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte “ölüm tazminatı” kavramı yeniden şekillenmiştir. Zira işçi-işveren ilişkilerini düzenleyen 4857 sayılı İş Kanununda “ölüm tazminatı” ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak 4857 sayılı İş Kanununda bulunmayan hükümler için 6098 sayılı Borçlar Kanununun geçerli olduğundan dolayı ölüm tazminatı hükümlerinin 4857 sayılı İş Kanununa tabi kişiler içinde ödenmesi gerekmektedir.

6098 sayılı Borçlar Kanununa göre “Ölüm Tazminatı”

Sözleşme, işçinin ölümüyle kendiliğinden sona erer. İşveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse, iki aylık ücret tutarında bir ödeme yapmakla yükümlüdür.

6098 sayılı Borçlar Kanunu 440. Madde

Buna göre işçinin ölümü halinde işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına aşağıdaki tablodaki gibi ödeme yapılır.

İşçinin KıdemiHak edilen Ölüm Tazminatı
5 Yıldan Az1 Aylık Ücret
5 Yıldan Fazla 2 Aylık Ücret

Ölüm tazminatı SGK ve Gelir Vergisinden muaftır. Ödeme yapılırken sadece Damga Vergisi kesintisi yapılmaktadır.

Vefat Eden Kişiler İçin Kıdem Tazminatı

1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü maddesine göre işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.

İşçinin ölümü halinde herhangi bir başvuru şartı bulunmamaktadır. İşçinin ölümü halinde yukarıdaki hükümlere göre doğan tazminat tutarı, kanuni mirasçılarına ödenir.

Kıdem tazminatının şartları, ödenmesi, hesaplanması ve diğer konulara ilişkin sorular için “Kıdem Tazminatı Hakkında Soru-Cevaplar” isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

Vefat Eden Kişiler İçin SGK Cenaze Yardımı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 37’nci maddesine göre cenaze ödeneği verilmesine hükmedilmiştir.

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödenir. Cenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 37’nci maddesi

Buna göre cenaze ödeneği sırasıyla;

1- Eşine,

2- Eşi yoksa Çocuklarına,

3- Eşi ve çocuğu yoksa ana babasına,

4- Hiçbiri yoksa kardeşlerine verilir.

2019 yılı cenaze ödeneği 716 TL olarak belirlenmiştir.

Kaynakça

  • 4857 sayılı İş Kanunu,
  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
  • 6098 sayılı Borçlar Kanunu,

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 1,685 total views,  3 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir