Sayıştay İlamlarının İnfazı

Bildiğiniz üzere gelir, gider, mal ve kıymetlerden mevzuata uygun olarak tahakkuk ettirilmediği, alınmadığı, harcanmadığı, verilmediği, saklanmadığı veya idare edilmediği Sayıştay’ca kesin hükme bağlananları, sorumlular keyfiyetin idarece kendilerine bildirilmesinden başlayarak belirli sürelerde ilamların infazı gerekmektedir.

Şayet Sayıştay tarafından kamu zararı kesinleştikten sonra ilamların infaz edilmemesi durumunda ilamların infazını yerine getirmesi gerekenlere de sorumluluk yüklemektedir. Yazımızda 2010 yılında değişen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 832 sayılı mülga Sayıştay Kanununa göre ilamların infaz süreleri üzerinde durulacaktır.

832 Sayılı Mülga Sayıştay Kanununa Göre İlamların İnfazı

832 sayılı mülga Sayıştay Kanunu’nun ‘İlamların İnfazı’ başlıklı 64’ üncü maddesine göre Sayıştay ilamları kesinleştikten sonra 45’ inci madde gereğince yerine getirilir.

Kanunun 45’ inci maddesinin ilk fıkrasına göre ise; Sorumlularca; gelir, gider, mal ve kıymetlerden mevzuata uygun olarak tahakkuk ettirilmediği, alınmadığı, harcanmadığı, verilmediği, saklanmadığı veya idare edilmediği Sayıştay’ca kesin hükme bağlananları, sorumlular keyfiyetin idarece kendilerine bildirilmesinden başlayarak üç ay içinde Hazineye ödemekle zorunludurlar.

6085 sayılı Sayıştay Kanununa Göre İlamların İnfazı

19.12.2010 tarihli 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 82’ nci maddesiyle 832 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Kanunun 53’üncü maddesinde “Sayıştay ilamları kesinleştikten sonra doksan gün içerisinde yerine getirilir. İlam hükümlerinin yerine getirilmesinden, ilamların gönderildiği kamu idarelerinin üst yöneticileri sorumludur…” denilmektedir.

Sayıştay İlamlarının İnfazını İzlemeyen ve Gereklerini Yerine Getirmeyenlerin Sorumluluğu

Aynı Kanunun 9′ uncu maddesinde ise “…Hesabı bu Kanun hükümlerine göre zamanında ve tam olarak vermeyen sorumlular veya diğer ilgililer ile Sayıştay denetimine giren kamu idareleri görevlilerinden, denetleme ve yargılama sırasında, istenilen her çeşit bilgi, belge ve defterleri vermeyen ve denetleme ve yargılamayı güçleştirenlerin aylıkları, Sayıştayın istemi üzerine ilgili kamu idarelerince, hesabı veya istenen bilgi, belge ve defterleri eksiksiz verinceye kadar yarım olarak ödenir.

Yarım aylık kesilmeye başlandığı tarihten itibaren muhasebe yetkilileri en çok üç ay, diğer görevliler ise Sayıştayca belli edilen süre içinde yine hesabı veya istenilen bilgi, belge ve defterleri vermez veya denetleme ve yargılamayı güçleştiren sebepleri ortadan kaldırmazlarsa, bu defa ilgili kamu idarelerince mevzuatındaki usule göre görevden uzaklaştırılarak haklarında gerekli soruşturma veya kovuşturma yapılır.

Sayıştay ilamlarının infazını izlemeyen ve gereklerini yerine getirmeyenler hakkında da üçüncü fıkradaki hükümler uygulanır.” denilmektedir.

Sonuç

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere 19.12.2010 tarihinden önce yürürlükte bulunan mülga Sayıştay Kanunu’na göre ilamlar kesinleştiği tarihten itibaren 3 ay, 19.12.2010 tarihli yeni Sayıştay Kanunu’na göre ise ilamlar kesinleştiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde yerine getirilir.

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 1,355 total views,  1 views today

Sayıştay İlamlarının İnfazı” için 2 yorum

 • 13 Kasım 2018 tarihinde, saat 06:33
  Permalink

  3 ay ile 90 gün arasında ne fark var?

  Yanıtla
  • 13 Kasım 2018 tarihinde, saat 06:36
   Permalink

   aslında hangi aya denk geldiğine göre değişir. Örneğin şubat-mart-nisan 3 ay olarak değerlendirirsek, Şubat 28, Mart 31, Nisan 30 çeker. 3 ay gün olarak 89 gün yapar. Yani 3 ay her zaman 90 gün yapmaz.

   Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir