Sermaye Şirketlerinde Ortakların İhaleden Yasaklanması

Bilindiği üzere gerçek ve tüzel kişiler,  4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen yasak fiil ve davranışlarından dolayı yasaklanmaktadırlar. Ayrıca yasaklanan tüzel kişilerin ortaklarının da belirli durumlarda yasaklanması gerekmektedir. Yazımızda tüzel kişilerin yasaklanması durumunda ortakların nasıl etkilendiği ile yasaklanan ortakların ortaklığının bulunmadığı bir şirket adına temsile yetkili olarak girip/giremeyeceği konuları işlenecektir.

Tüzel Kişilerin Yasaklanması Durumunda Ortakların Durumu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 124’üncü maddesinin ikinci fıkrasında, kolektif şirket ve komandit şirketin şahıs şirketi olduğu hüküm altına alınmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 124’üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre anonim şirket ve limited şirket ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketidir.

Buna göre;

Şahıs şirketlerinde (kollektif veya komandit şirket); şirket ortaklarının tamamı yasaklanır.

Sermaye şirketlerin (anonim veya limited şirket); sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan ortak/ortakları yasaklanır.

Sermayesinin yarısından fazlası ifadesinden anlaşılması gereken sermaye tutarının %50’sinden fazlası şeklinde anlaşılmalıdır.

Örneğin; %50-%50 ortak durumunda sermaye şirketinin yasaklanması durumunda sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortak olmadığından ortaklar hakkında yasaklama yapılmayacaktır.

Yasaklanan Ortakların Başka Ortaklıklarındaki Yasaklılık Durumu

Kamu İhale Tebliğine göre herhangi bir sermaye şirketinin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan ortağın da yasaklanması durumunda yasaklanan ortağın başkaca şirketlerdeki ortaklıklarından dolayı ortak olduğu diğer şirketlerinden dolayı yasaklama yapılır.  

Ancak buradaki yasaktan anlaşılması gereken; şayet ortağı yasaklık olan bir sermaye şirketinin herhangi bir ihaleye başvurması durumunda 4734 sayılı Kanunun 11-a bendi kapsamında ihaleye katılamayacağı ve katılırsa ihale dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedileceği şeklinde anlaşılmalıdır.

Yasaklı Ortağın Başka Şirketlerde Yetkili Temsilci Olması Durumu

4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlar gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan, dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacaklarının da hükme bağlandığı dikkate alındığında, temsile yetkili müdürü yasaklı olan bir şirketin yasaklı bir gerçek kişinin yönetiminde ihalelere teklif vermesinin hukuken mümkün değildir.

Böyle bir durumunda gerçekleşmesi halinde temsile yetkili kişi yasaklı olduğundan ihaleye giren şirketin de ihale dışı bırakılması ve geçici teminatın gelir kaydedilmesi gerekmektedir.

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 9,534 total views,  2 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir