Şirket Kuruluşunda İşe Giriş Bildirgesi Verilmeksizin Sigortalıların Tescili Otomatik Olarak Yapılacaktır

Şirket kuruluş aşamasında 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılması halinde, ticaret sicil müdürlüklerince sigortalı tesciline esas olan bilgiler SGK’ ya online olarak aktarılarak sigortalıların tescil işlemleri otomatik olarak yapılacak olup, bu sigortalılar için ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenmeyecektir.

UYGULAMANIN USUL VE ESASLARI:

5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, SGK’ ya ilk defa iş yeri bildirgesi verilecek iş yerlerinde ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar verilen sigortalı işe giriş bildirgelerinin süresinde verilmiş sayılmaktadır.

Sigortalı tesciline esas olan bilgiler de şirket kuruluş aşamasında ticaret sicil müdürlüklerince SGK’ya online olarak aktarılacaktır.

Bu kapsamda, şirket kuruluş aşamasında çalıştırılacak sigortalılara ilişkin sigortalı tesciline esas olan bilgileri, ticaret sicil memurluklarınca SGK’ya online olarak aktarılan sigortalıların tescil işlemleri otomatik olarak yapılacak olup, bu sigortalılar için ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenmesi gerekmemektedir.

Bu düzenleme sadece şirket kuruluş aşamasında sigortalı çalıştıracağını bildiren işverenlere yönelik bir uygulama olup, otomatik tescil yapılan iş yerleri için şirket kuruluş aşamasında çalıştıracağı sigortalılara ilişkin bildirimde bulunulmayan iş yerlerinde çalıştırılacak sigortalıların işe giriş bildirimleri bu genelgeden önce yürürlükte bulunan uygulama doğrultusunda devam edecektir.

Sonuç olarak, şirket kuruluşu aşamasında, sigortalı çalıştırılacağının bildirilmesi halinde SGK’ya uğramadan ve işyeri bildirgesi ve işe giriş bildirgesi vermeden işyerinin ve sigortalıların tescili yapılacaktır.

TÜRMOB

 549 total views,  1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir