2018 YILI 4. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ DÖVİZ DEĞERLEME KURLARI

Yabancı paralar Vergi Usul Kanununa göre borsa rayici ile değerlenmelidir. Ancak ülkemizde kambiyo borsası bulunmadığından Maliye Bakanlığının tespit edeceği kur

 9,538 total views

Devam