Belediyenin Fakir ve Muhtaçlara Verilmek Üzere Alışveriş Çeki Alımında KDV Uygulaması

5393 sayılı Belediye Kanununun 14/a ve 14/b maddesi hükümlerine istinaden Belediyece Ramazan Ayı münasebetiyle Belediye sınırları içerisinde yaşayan fakir ve

221 total views, 1 views today

Devam

İdare Personelinin Yapabileceği İş İçin İhale Yoluyla Mali Danışmanlık ve Dış Denetim Hizmeti Alınması

Kamu İhale Mevzuatı Açısından Değerlendirme 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde; “Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme,

1,907 total views, no views today

Devam

2019 Yılı Doğrudan Temin Limiti

Doğrudan temin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre idarelerce ihtiyaçların ihale usulleriyle karşılanması esas olmakla birlikte, idarelere kolaylık sağlaması bakımından Kanunun

40,206 total views, 44 views today

Devam

Doğrudan Temin Alımlarının Kısımlara Bölünmesi

Doğrudan Temin Nedir? 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre idarelerce ihtiyaçların ihale usulleriyle karşılanması esas olmakla birlikte, idarelere kolaylık sağlaması

2,069 total views, 2 views today

Devam

Doğrudan Teminde Yasaklılık

Bilindiği üzere 4964 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 12. maddesi ile doğrudan temin ihale usulleri arasından çıkarılmıştır. Bu aşamadan

2,433 total views, 2 views today

Devam

Doğrudan Teminde Vergi Borcu Sorgulanması

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yöntemlerine istinaden yapılan ihalelere ilişkin yapılan ödemelerde vergi borcu sorgulaması yapılacağı herkesin malumudur.

2,925 total views, 9 views today

Devam