Belediyelerin Stratejik Planlarını Meclise Sunması

Bilindiği üzere 5018 sayılı Kanun’da stratejik plan, “kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve

2,041 total views, 3 views today

Devam

Belediyeler Avukatlık Bürosundan Danışmanlık Hizmeti Alabilir mi?

Sayıştay Temyiz Kurulu bir kararında Belediye ile Hukuk Bürosu arasında avukatlık hizmeti ile hukuki ve idari konularda tüm kamu kurumları

1,338 total views, 1 views today

Devam

MEB’den Kamu Zararı Genelgesi

14 Haziran 2019 tarihli ve 1147 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

881 total views, 1 views today

Devam