Ekonomik ve Mali Zorluklar Nedeniyle Vergi Borçlarının Tecil ve Taksitlendirilmesi

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya

 2,581 total views,  1 views today

Devam