Yargıda Süreler 30 Nisan 2020’ye Kadar Durduruldu

7226 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26 Mart 2020 tarih ve  31080 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Torba Yasanın Geçici-1’inci

 2,444 total views

Devam