İhbar Önelinin Bölünemezliği

İhbar sürelerinin kullandırılması ve yıllık izinle birlikte kullanılması konuları sürekli tartışılagelen konulardandır. Yazımızda ihbar önelinin tanımı, ihbar öneli ile yıllık

 8,555 total views

Devam

Yıllık İzinden Feragat Edilemez

Yıllık İzin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 50 nci maddesinde, dinlenmenin çalışanların bir hakkı olduğu ve bu hakların kullanımının kanunla düzenleneceği hüküm

 2,327 total views

Devam