TİCARİ ALACAKLARDA ARABULUCULUK ZORUNLULUĞU 01.01.2019

19.12.2018 tarih ve 30630 sayılı Resmi Gazete ’de 7155 sayılı Kanun ile birlikte 01.01.2019 tarihinden itibaren ticari alacaklardan konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat taleplerinin çözümü için arabulucuya gidilmesi şart koşulmuştur. Yani arabulucuya gidilmeden dava açılması mümkün değildir. Burada üzerinde durulması gereken önemli konu “konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri “ ifadesidir. Uyuşmazlığın konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talebi değil ise arabuluculuk müessesi zorunlu değildir.

Ticari Alacaklarda Arabuluculuk Süresi

Arabulucu kendisine işin tebliğ edilmesinden itibaren altı (6) hafta içerisinde sonuçlandırmak zorundadır. Ancak zorunlu durumlarda iki (2) hafta daha süreç uzayabilir.

01.01.2019’dan Önceki Davalar Ne Olacak?

7155 sayılı Kanunun hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay da görülmekte olan davalar hakkında uygulanmayacaktır.

İş Uyuşmazlıkları ile Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Olarak Arabuluculuk Fark Tablosu

Dava Şartı Olarak Kabul Edilen Ticari Davalar Nelerdir?

Hangi davalarda arabulucuk müessesinin zorunlu olduğu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4’üncü maddesinde sayılmaktadır. Buna göre; a. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda, b. Türk Medeni Kanunu’nun, rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962 ilâ 969. maddelerinde, c. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun; – Malvarlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki 202 ve 203, – Rekabet yasağına ilişkin 444 ve 447, – Yayın sözleşmesine dair 487 ilâ 501, – Kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen 515 ilâ 519, – Komisyon sözleşmesine ilişkin 532 ilâ 545, – Ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları için öngörülmüş bulunan 547 ilâ 554, – Havale hakkındaki 555 ilâ 560, – Saklama sözleşmelerini düzenleyen 561 ilâ 580 inci maddelerinde, d. Fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta, e. Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel hükümlerde, f. Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlarave ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemelerde,

öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları ticari dava sayılmaktadır.

2019 yılında Arabuluculuk Ücretleri

2019 yılına ilişkin Arabuluculuk ücretleri Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Sitemizde bu konuya ilişkin yazıya ulaşabilirsiniz. Kaynak: www.hukuknediyor.com (Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 1,568 total views,  1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir