Ücretini Zamanında Alamayan İşçinin Hakları

Ülkemizde ücretini alamayan işçilerin sayısında çoğalma olduğu aşikârdır. İşçilerin kanundan doğan haklarını bilmeleri ellerini güçlendirmekte ve ödemelerini daha kolay almalarını sağlamaktadır. Bu yazımızda ücretini zamanında alamayan işçilerin 4857 sayılı İş Kanunundan doğan hakları üzerinde durulacaktır.

İş Kanununa Göre Ücret Nedir?

4857 Sayılı İş Kanununun 32. maddesinin ilk fıkrasına göre, genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak tanımlanmıştır. Yasada ücretin eklerinin neler olduğu müstakilen düzenlenmemiş olmakla birlikte, değinilen maddenin ikinci fıkrasındaki “…banka hesabına yatırılacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının..” ibaresi gereğince, ücretin yanı sıra prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü ödemelerin banka hesabına yatırılması öngörüldüğünden, “prim” ve “ikramiye” ücretin eki olarak İş Kanununda ifadesini bulmuştur.

Ücretini Alamayan İşçinin 4857 sayılı İş Kanunu Karşısındaki Durumu

4857 sayılı İş Kanunu’nun 34. Maddesi aşağıdaki gibidir;

“Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.”

Buna göre kanun koyucu mücbir bir sebep olmaksızın işçinin maaşının zamanında ödenmemesi durumunda 20 günlük süre beklenilmelidir. 20 günden sonra işçinin hakları şunlardır;

  • İşçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir.
  • Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemeyecektir.
  • Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.
  • İşçi iş sözleşmesini feshedebilir.

İşçi ücretini alamadığı 21. Gün itibariyle 4857 sayılı İş Kanununun 26. Maddesinde belirtilen 6 günlük hak düşürücü süre başlar. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesi/II e bendinde tanımlanan “İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse” maddesi gerekçe gösterilerek hizmet akdini sonlandırabilir. Ayrıca bu fesih, haklı bir fesih olduğundan işçi kıdem tazminatına da hak kazanır.

Hizmet akdi sonlandırılırken dikkat edilmesi gerekenler aşağıdaki gibidir;

  • Ücretin vadesinin gelmesi ve 20 günlük sürenin geçmesi gerekmektedir.
  • Günden itibaren iş görme borcundan kaçınmalıdır.
  • Günden itibaren 6 günlük süre içerisinde ihtarname çekerek iş sözleşmesini feshetmetlidir.

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 1,299 total views,  1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir