WhatApp Yazışmalarına Göre Çalışanın İş Sözleşmesi Feshedilebilir mi?

Bilindiği üzere 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/2-b maddesine göre İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması, aynı maddenin “d” bendine göre de İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması işveren açısından haklı sebep olarak düzenlenmiş olup, iş akdi bu gerekçe ile sona eren çalışanın açacağı işe iade veya kıdem tazminatı alacağı davalarında işverenin iddiaları ispat etmesi halinde davaların reddedileceği muhakkaktır.

İşverenin Whatsapp yazışmalarını baz alarak işlem yapması kişisel verilerin korunması Kanununu ihlal etmektedir. Zira Whatsapp yazışmaları gizlidir ve özel kanunlar ile koruma altına alınmıştır.

Whatsapp sistemi, telefon ve internet ortamında internet vasıtası ile iletişimi gerçekleştiren bir sistemdir. Burada kişi, kişiler ile iletişime geçtiği gibi gruplar kurarak grup içiresinde iletişim gerçekleştirilmektedir. Ancak bu sistem kendi içinde korunan ve 3. kişilere kapalı bir konumdadır. Dolayısı ile işçilerin iş akışını bozmadığı ve çalışmaların etkilemediği sürece bir grup kurmaları ve burada iletişim içinde olmaları yasak değildir. İşçilerin bu kapsamda burada iletişimlerinin kişisel veri olarak da korunması esastır.

Yargıtay 9. Dairesinin 2018/10718 E., 2019/559 K.

Buna göre 3. kişilerden elde edilen veya nasıl temin edildiği kanıtlanamayan yazışmalardan dolayı işverenin işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesi mümkün değildir.

Soru-Cevap kısmında yer alan diğer konular için TIKLAYINIZ.

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 1,494 total views,  1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir