Youtuberlar Vergi Vermeli mi?

Son yıllarda Google ve Youtube reklamları üzerinden ciddi rakamlarda gelir elde edildiği hepimizin malumudur. Dolaşan haberlere göre Youtuber olarak adlandırılan video üreticileri aylık yüzbinlerle ifade edilen gelirler elde etmektedirler.

Söz konusu reklam gelirleri kişilerin hesaplarına "Google İreland" üzerinden ödenmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı belirli aralıklarla banka hareket verilerini belirli dönemlerde bankalardan almaktadır.  Yani Google Ireland üzerinden gelen paraları Maliye görebilmektedir.

Şimdi gelelim bu gelirlerin vergilendirilmesi konusuna. Konu hakkında bir çok fikir ortaya atılmış ve halen daha net bir şey söylemek pek mümkün görünmüyor. 2018 den beri "Youtuberlar Vergi Kıskacında", "Youtuberlara Vergi Takibi" gibi haberler yapılıyor. Ancak konu ile ilgili nasıl bir çalışma yapıldı bilmiyoruz.

Kurumlar Vergisi Açısından Değerlendirme

Öncelikle şayet bir şirketseniz Kurumlar Vergisine tabisiniz demektir. Ve şirketinize ait bir site veya video üzerinden para kazanmanız durumunda ı ABD'de mukim Google firması tarafından Şirketinize yapılan ödemelerin Şirketiniz açısından ticari kazanç olarak değerlendirilmesi ve söz konusu ödemelerin tahakkuk tarihi itibarıyla, ilgili döneme ilişkin kurum kazancınızın tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

Gelir Vergisi Açısından Değerlendirme

Gelir Vergisi açısından değerlendirmek gerekirse; söz konusu reklam gelirleri, serbest meslek kazancı, arızi kazanç veya ticari kazanç olabilir. Ancak incelemeyi derinleştirirsek google veya youtube gelirlerinin arızi nitelikte olmadığını değerlendirebiliriz.  Ayrıca söz konusu faaliyetlerin serbest meslek faaliyeti olmadığı da aşikardır. Bu nedenle elde edilen gelirin "ticari kazanç" olarak nitelendirilmesi en olası ihtimaldir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 37'nci maddesinde her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiştir.

Ticari faaliyet, bir tür sermaye-emek organizasyonuna dayanmakta olup, kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin "ticari faaliyet" olma niteliğini etkilememektedir.

18 Yaşından Küçükler Vergilendirilir mi?

Ayrıca 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 9 uncu maddesinde; ‘Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şart değildir.’ denilmekte olup, aynı Kanunun 10 uncu maddesinde de ‘Tüzelkişilerle, küçüklerin ve kısıtlıların, Vakıflar ve cemaatler gibi tüzelkişiliği olmıyan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevler kanuni temsilcileri, tüzelkişiliği olmıyan teşekkülleri idare edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getirilir.’ hükmü yer almaktadır.

Yani 18 yaşından küçük olan Youtuberların vergilendirilmesi açısından da bir engel bulunmamaktadır.

Katma Değer Vergisi Açısından Değerlendirme

KDV açısından en çok tartışılan konu yapılan faaliyetin hizmet ihracı olup olmadığıdır. Zira hizmet ihracı kabul edilecek olursa söz konusu teslimler KDV'den istisna olacaktır.

Ancak 3065 sayılı KDV Kanunun 11/1-a bendi kapsamında KDV'den istisna olabilmesi için;

  • Hizmetin yurtdışında bir müşteriye yapılması,
  • Hizmetten yurtdışında faydalanılması,

gerekmektedir.

Bu nedenle hizmet her ne kadar yurtdışında bir firmaya verilmese de hizmetten faydalananların yurtdışında olduğunu söylemek pek mümkün görünmemektedir. Bu nedenle Google firmasına kesilecek faturanın %18 KDV'li olması gerekmektedir.

Vergi Usul Kanunu Açısından Değerlendirme

213 sayılı Vergi Usul Kanunun ayrıntılı maddelerinden bahsederek kafanızı şişirmeyelim.  Yukarıda açıkladığımız üzere hem KDV'ye tabi olan hem de Gelir / Kurumlar vergisine tabi olan Youtuber faaliyeti için tabii ki fatura kesilmesi gerekmektedir. Yani Vergi Usul Kanununda belirtilen defterlerin tutulması zorunludur.

SONUÇ

Sonuç olarak Youtuber olan veya kendi sitelerine Google'dan reklam alarak gelir sağlayan kişilerin öncelikle vergi mükellefiyetleri yoksa vergi dairesi başlama bildiri verilerek işleme başlanmalıdır.  Daha sonra defter tipinin seçilerek Serbest Mali müşavirle sözleşme imzalanması gerekmektedir.

Mükellefiyet tesis edildikten sonra duruma göre ; KDV, Geçici Vergi ve Muhtasar Beyanname verilmesi gerekmektedir. Söz konusu yazı genel hükümler çerçevesinde hazırlanmıştır, vergisel konular kişilere ve faaliyetlere göre farklılık göstermektedir. Konu ile ilgili mali ve hukuki görüş alınması yerinde olacaktır.

Sosyal medyada bizi takip edin. 

Facebook sayfamız için TIKLAYIN

Twitter sayfamız için TIKLAYIN

İnstagram sayfamız için TIKLAYIN

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir