YÜZDE 5 İNDİRİMDEN KİMLER YARARLANACAK?

Bilindiği üzere 23.02.2017 tarihinde yayımlanan 6824 sayılı Kanun ile Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflere aşağıda açıklayacağımız şartların sağlanması durumunda yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilecektir.

Kimler %5’lik İndirimden Yararlanabilir?

1- İndirimin yararlanılacağı yıl beyannamesi (2018) ile bu yıldan önceki iki yıla (2017-2016) ilişkin beyannamelerin kanuni süresi içerisinde verilmiş olması ve bu beyannamelerden tahakkuk eden vergilerin kanuni sürelerinde ödenmiş olması gerekmektedir. (Açıklama: her bir beyanname türü itibariyle 250 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmayacaktır.)

2- İndirimin yararlanılacağı yıl (2018) ile bu yıldan önceki iki yıla (2017-2016) ilişkin haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması gerekmektedir.

3- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dahil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması gerekmektedir.

4- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl (2018) ile önceki dört takvim yılında(2017-2016-2015-2014) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan(kaçakçılık) fiillerinin işlenmemiş olması gerekmektedir.

%5’lik İndirime Dair Diğer Hususlar

1- Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.

2- Kanunda bahsedilen vergi beyannamesi ve vergi ibareleri, Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken vergi beyannameleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri ifade eder.

3- Hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 1 milyon Türk lirasından (2018 yeniden değerleme oranı ile 1.237.300-TL) fazla olamaz.

4- Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, şartları taşımadığının sonradan tespiti halinde ilgili vergilendirme döneminde indirim nedeniyle alınmayan vergiler bu kez vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın mükelleften istenilecektir.

5- Kanuni süresi içinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak, kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler vergiye uyumlu mükellef indiriminden yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir.

6- İndirim talep edildikten sonra Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kontrol raporu hazırlanacak olup, uygun olmayan durumlara ilişkin raporda belirtilen hususlar için ayrıca açıklama isteyebilecektir.

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 4,750 total views,  1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir